Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa firmy:
Miejscowość:
Województwo:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP:
Regon:
Wpis do ewidencji lub KRS:
Adres e-mail:
Nr telefonu (stacjonarny):
Nr telefonu (komórkowy):
Uwagi:

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMSOFT S.A z siedzibą w Katowicach. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i art. 14 RODO, KAMSOFT S.A. udostępniła serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe. Ponadto KAMSOFT S.A. informuje, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu uzyskania dostępu do aktualnej specyfikacji technicznej formatu OSOZ-EDI.
  2. Podstawą przetwarzania danych są uzasadnione interesy KAMSOFT S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanej przez czas niezbędny dla realizacji celu wskazanego powyżej, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony przez Panią/Pana skuteczny sprzeciw.
  4. Podanie danych osobowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla uzyskania dostępu do specyfikacji technicznej formatu OSOZ-EDI.
Wyrażam zgodę na otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług KAMSOFT S.A., także innych podmiotów z nią współpracujących.