Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa firmy:
Miejscowość:
Województwo:
Kod pocztowy:
Ulica:
NIP:
Regon:
Wpis do ewidencji lub KRS:
Adres email:
Nr telefonu (stacjonarny):
Nr telefonu (komórkowy):
Uwagi:
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu portalu KS-EWD i zgadzam się z jego postanowieniami.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMSOFT S.A z siedzibą w Katowicach. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i art. 14 RODO, KAMSOFT S.A. udostępniła serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe. Ponadto KAMSOFT S.A. informuje, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług w ramach Portalu KS-PKE, w szczególności udostępnienia funkcjonalności Portalu KS-PKE w tym zawierania, przy wykorzystaniu Portalu KS-PKE umów sprzedaży produktów.
  2. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadnione interesy KAMSOFT S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku dalszego istnienia uzasadnionych interesów KAMSOFT S.A., aż do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty działające w branży farmaceutycznej.
  5. Podanie danych osobowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług KAMSOFT S.A., także innych podmiotów z nią współpracujących.