Rejestracja w Centralnej Bazie Farmaceutów

Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres e-mail:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Tytuł:
Stanowisko:
Apteka:

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KAMSOFT S.A. w celu budowy Centralnej Bazy Farmaceutów, która będzie wykorzystywana w prowadzonej przez KAMSOFT S.A. działalności gospodarczej, wraz z prawem KAMSOFT S.A. do udostępnienia, w tym sprzedaży części lub całości takiej bazy innym podmiotom. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO KAMSOFT S.A. udostępniła serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe. Jednocześnie, KAMSOFT S.A. informuje, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a dane te będą przetwarzane w celu określonym powyżej przez czas niezbędny dla jego realizacji, o ile wcześniej nie zostanie wycofana przez Panią/Pana zgoda. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne celem rejestracji w Centralnej Bazie Farmaceutów.

Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych podanych w powyższym formularzu, dotyczących produktów i usług KAMSOFT S.A., a także innych podmiotów z nią współpracujących, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.