Wersja testowa Optymalizatora Zamówień


Istnieje możliwość uruchomienia Optymalizatora zamówień w trybie okresu testowego.

Okres testowy może trwać do czasu kiedy uzyskane korzyści wynikające z optymalizacji zamówień nie przekroczą ceny licencji Optymalizatora zamówień, jednak nie dłużej niż przez rok.

Jest to idealne rozwiązanie – apteka ponosi koszty zakupu licencji na moduł Optymalizatora zamówień dopiero wtedy, kiedy rozwiązanie zacznie generować zysk, co oznacza, że ryzyko inwestycyjne jest zerowe!

W celu uruchomienia okresu testowego w aptece wystarczy po prostu rozpocząć korzystanie z Optymalizatora zamówień. System na bieżąco będzie weryfikował kwoty korzyści i umożliwi pracę dopóki korzyści nie przekroczą kosztów licencji.


W razie wszelkich pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 32 209 07 05 wew. 35 lub pod adresem 5420@kamsoft.pl.