Nowy format elektronicznej wymiany danych - OSOZ-EDI 2012

Podstawowymi założeniami podczas tworzenia formatu OSOZ-EDI były:

  • Nowoczesny, prosty oraz powszechnie stosowany format pliku.
  • Pojedynczy plik reprezentujący dokument powinien przechowywać zarówno dane umożliwiające wczytanie dokumentu do systemu informatycznego, jak również powinien posiadać postać wizualną umożliwiającą przeglądnięcie oraz wydrukowanie za pomocą standardowych narzędzi dostępnych w każdym systemie operacyjnym.
  • Możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.


Wybrany format XML spełnia wszystkie wymienione powyżej wymogi.


Nowy format dokumentów zostanie wprowadzony do systemu aptecznego najpóźniej w czerwcu 2012 roku. Od tego momentu aż do dnia 2012-12-12 będą obsługiwane również pozostałe formaty, tak jak dotychczas. Począwszy od dnia 2012-12-12 system apteczny będzie obsługiwał już tylko jeden format dokumentów – OSOZ-EDI.


UWAGA: Od dnia 2012-12-12 nie będzie możliwości wczytania do systemu KS-AOW dokumentów w żadnym innym formacie włączając w to KS-TEKST.


2012-12-12 jest datą szczególną, ponieważ w ten sam dzień system KS-AOW zaprzestanie obsługi 12 cyfrowego kodu BLOZ w elektronicznej wymianie danych. Więcej informacji na temat nowego kodowania leków znajdą Państwo pod adresem: Podsumowanie konferencji "Nadchodzi Czas pożegnania z 12 cyfrowym kodem BLOZ".


Z formatu OSOZ-EDI może korzystać każda firma pod wymienionymi poniżej warunkami:

  1. Firma musi wypełnienić formularz zgłoszeniowy celem uzyskania dostępu do specyfikacji technicznej. Warunek ten nie musi być spełniony przez aptekę, która korzysta z formatu wyłącznie w ramach dowolnego systemu aptecznego.
  2. We wszystkich tworzonych dokumentach musi zostać zamieszczona informacja o prawach autorskich zgodnie ze specyfikacją techniczną.


Jako firmy korzystające z formatu OSOZ-EDI traktowane są wszystkie firmy produkujące jak również użytkujące oprogramowanie, które generuje lub wczytuje dokumenty w formacie OSOZ-EDI wymieniane z systemem KS-AOW. W szczególności są to producenci oprogramowania (do wspomagania pracy aptek, hurtowni farmaceutycznych) jak również hurtownie farmaceutyczne, producenci, itp.


W celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej formatu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy jako firma korzystająca z formatu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wszelkie pytania dot. formatu OSOZ-EDI oraz nowego kodowania leków proszę kierować pod adres pomoc@ks-ewd.pl